Exteriér:

 

                 

 
Interiér prízemie:
 

     

     

        

     

     

 
         

 

Pôdorys priestorov:

 

  

     

     

     

 
  

EUROCENTRUM s.r.o., Malinovského 24, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, +421 903 814814, e-mail: p.knupp@eurocentrum.sk